Mindz

MINDZ SP. Z O.O.

ul. Skarbowców 23a
53-025 Wrocław

Zróbmy coś razem

mindz sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu 53-025, ul. Skarbowców 23a zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393396, NIP 8992728883, kapitał zakładowy 5 000 PLN, opłacony w całości. Zarząd: Prezes Zarządu – Krzysztof Ptaszek.